Тестові завдання №23

1. З’ясуйте, у якому рядку всі слова належать до службових частин мови.

А Не тільки...але й, тим часом, ні, без, з-поміж
Б Хіба, ніби, відповідно до, ніде, тому що
В Якщо, от, упродовж, та ще, лише
Г Нібито, як-не-як, понад, не, кінець
Д Хоча, нехай, дехто, подібно до, а також

2. Позначте рядок з похідними прийменниками.

А Край, для, вздовж, після, коло
Б Перед, мимо, поблизу, поруч, на чолі
В Поряд, протягом, посеред, наді, довкіл
Г Через, спереду, круг, включаючи, уздовж
Д Шляхом, крізь, осторонь, заради, кругом

3. У якому рядку всі прийменники складені?

А В/інтересах Тестові завдання №23, на/зустріч, слідом/за, в/напрямку, з/метою
Б У/вигляді, на/чолі, на/прикінці, поруч/з, праворуч/від
В В/наслідок, з/огляду/на, за/допомогою, по/між, на/адресу
Г В/силу, у/разі, не/зважаючи/на, на/випадок, не залежно/від
Д З/поперед, одночасно/з, близько/від, на/честь, у/зв’язку/з

4. У якому рядку всі слова – частки?

А Дійсно, хоча, лише, тільки, аякже
Б Ані, навряд чи, власне, все ж, бодай
В Невже, еге ж, мабуть, ось, дещо
Г Давай, хіба, бо, нехай, мовбито
Д Точно, навіть, атож, ніде, уже

5. Знайдіть рядок з фразовими Тестові завдання №23 (модальними) частками.

А Нехай, невже, таки, авжеж
Б Тільки, ось, мовби, хіба
В Майже, не, навіть, ледве
Г Хтозна, би, лише, хоча
Д Оце, так, ніби, де

6. Позначте рядок, у якому всі частки пишуться через дефіс.

А Мовби/то, все/таки, бозна/коли, тільки/но, де/то
Б Що/небудь, аби/хто, так/то, хоч/би, зробив/таки
В Якби/то, казна/де, невідь/як, будь/хто, як/от
Г Коли/сь, напиши/ж, ходи/но, що/за, тим/то
Д Все/ж, отака/то, де/який, чим/скоріш, хтозна/що

7. З’ясуйте, у якому рядку всі сполучники складні.

А Коли Тестові завдання №23, нібито, аби, неначе, чи
Б Таж, немов, та, щоб, тому-то
В Причому, бо, якби, проте, ані
Г Однак, теж, ні, зате, буцім
Д Або, якщо, ніби, начебто, притому

8. У якому рядку всі сполучники однакові за будовою?

А В міру того як, тому що, тимчасом як, так що
Б Як тільки, начебто, неначе, то...то
В Притім, ні...ні, адже, неначебто
Г Аби, та, мовбито, а також
Д Дарма що, бо, отже, для того щоб

9. Визначіть рядок, у якому всі сполучники належать до підрядних.

А Щоб, ніби, чи то, неначе
Б Наче, як тільки, тому що Тестові завдання №23, коли
В Якби, доки, зате, нібито
Г Проте, що, після того як, немов
Д Та ще, котрий, а, незважаючи на те що

БУДОВА СЛОВА

Більшість слів української мови членуються на значущі неподільні частини – морфеми. Виділення морфем здійснюється внаслідок порівняння слова зі спорідненими або одноструктурними словами, наприклад: весна – весняний – навесні (виділяється морфема весн-); гарненький – тепленький – смачненькі (виділяється морфема -еньк).

Розділ науки про мову, який вивчає будову слова, тобто його членування на морфеми, називається морфемікою.


documentadfcqaz.html
documentadfcxlh.html
documentadfdevp.html
documentadfdmfx.html
documentadfdtqf.html
Документ Тестові завдання №23